Budggecie tarot

TERAPIE TAROTEM & SEBEPOZNÁNÍ


Pro více informací mě sledujte na Instagramu:


Jak vnímám tarotové karty

Tarot se ke mě dostal v době. kdy se mi sesypal celý svět a já skončila doslova na dně. Ztratila jsem se a karty mi pomohly najít cestu zpět k sobě. Pomohly mi pochopit, co se uvnitř mě děje. 

Pro mě osobně nejsou tarotové karty věštícím nástrojem, něčím nadpřirozeným. Naopak chápu jejich princip velmi logicky a přirozeně. Dlouhou dobu jsem studovala techniky aktivní imaginace C.G. Junga, hlubinné imaginace a imaginace v arteterapii. Naše podvědomí je plné informací, které jen čekají, až je nějakým způsobem vytáhneme na povrch. 

Tarotové karty jsou jedním z těchto způsobů. Jsou plné symbolů, které otevírají dveře a dovolují našemu podvědomí, aby vytáhlo do vědomí přesně ty informace, které potřebujeme vědět.

Terapeutický přínos výkladu tarotu vnímám v tom ohledu, že v podvědomí terapeuta jsou uloženy různé postupy, jak pracovat s klientem. Karty mi tedy pomáhají a navádějí mě, jak vám nejlépe poradit a nasměrovat vás. Zesilují mé znalosti, intuici. Zákony synchronicity fungují neomylně a stejně jako není náhoda, že ke mě přijdete na výklad, tak není náhoda, jaké karty pro vás vytáhnu. 


Na jakou oblast se spolu můžeme podívat?

Zobrazení vaší situace

Minulost - odkud vycházíte, o co se můžete opřít. Současnost - jaká se vaše současná situace, co máte pochopit. Budoucnost - jak se situace bude vyvíjet, když budete pokračovat v současném jednání. + Doporučení, jak se zachovat jinak a co můžete změnit na svém životě tak, abyste byli spokojenější. 

Runový výklad na 3 karty

Jaká energie minulosti vás dovedla tam, kde jste teď. Jaká energie vás ovládá v současnosti a jak ji můžete využít ve svůj prospěch. V čem vás osud podporuje do budoucna a kam vás vede vaše Vyšší Já. 

Vztahový výklad

Rozkrytí situace na vaší straně a na straně vaší osoby. Pochopení vztahových energií a vývoj do budoucna. 

Pracovní výklad

Rozkrytí vaší současné situace a doporučení, jak se zachovat do budoucna. Co vás podpoří, čeho se vyvarovat, jaké jsou vaše silné a slabé stránky.

Cesta vaší duše

Vzkaz od vaší duše. Co vám pro vaší současnou situaci radí Vyšší Já. Jdete cestou své duše, v souladu s jejím plánem? Jak se můžete podpořit, aktivovat svůj potenciál? Necháme promlouvat moudrost a lásku.


Terapie tarotem

Online setkání s tarotem

Průběh terapie se opírá o práci s tarotovými kartami za aktivního zapojení klienta a jeho vlastní imaginace.


Setkání probíhá na platformě Whatsapp, videohovorem. Délka jednoho setkání je 90 minut, případně déle podle možnosti a potřeby klienta. 


Nejedná se o klasický výklad, ale o terapii, které se opírá o různé metody, především o jungiánskou psychoterapii.


Proč si objednat sebepoznávací rozbor osobnosti?

Pochopíte, KDO jste

Některé naše vlastnosti, schopnosti a charakter jsou nám tak vlastní, tak přirozené, že je nakonec vůbec nevidíme. Každý den žijeme sami se sebou a ani nevnímáme poklady, které nám leží přímo u nohou. Naopak některé naše dary se před nám schovaly pod nánosem různých zranění z dětství a dospívání. 

Pochopíte, KDE jste

Jaká je vaše současná pozice v rámci života a osudu. Podívat se, kde se nacházíte, odkud jste přišli a kam případně můžete dojít - zrekapitulovat si svůj život. Pochopíte, jaký potenciál se ve vás skrývá a jak jej můžete využít tady a teď. 

Pohled na sebe sama ze všech stran

Rozbor, který nabízím, je velmi široce zaměřený. Sama jsem roky zkoumala svou osobnost pomocí široké škály metod. Tyto metody jsem současně studovala do hloubky, což je má přirozená vlastnost. Dnes vám proto mohu nabídnout komplexní pohled, ze všech stran a úhlů. 

Co od vás k rozboru potřebuji?

Celé vaše jméno a dále datum, místo a čas narození. Pokud neznáte přesný čas narození, můžete si ho zjistit buď ve vaší porodnici nebo na matrice. 

Rozsah a doba dodání

Zaručený rozsah souboru je 20 stran, nicméně každý den se učím novým a novým poznatkům. Je tedy možné, že ode mě dostanete i nějakou tu stránku navíc. 

Standartní doba dodání je 14 dní. Zasílám ve formátu PDF na vámi uvedený e-mail.


Ceník

Výklad na otázku, situaci

psaný rozbor, fotografie karet, osobní karta pro vás

300 Kč

Výklad na otázku, situaci

zaslaný ve formě hlasové nahrávky

200 Kč

Runový výklad na 3 karty

psaný rozbor + fotografie

200 Kč

Terapie tarotem

cena za 90 minut

každých 30 minut navíc - 250 Kč

1500 Kč

Rozbor osobnosti 

20 stran, písemná forma

2500 Kč

 akční cena do 24.12.23 - 2000 Kč

Jmenuji se Martina, duchovním jménem Budggecie

VÍCE O MĚ

Od dětství mě fascinovalo vše, co bylo skryté, na první pohled neviditelné. To, co bylo zjevné, mě nudilo. Potřebovala jsem přijít věcem na kloub. Dodnes mě uchvacuje svět a život ve všech jeho podobách. Jsem badatelka, průzkumnice. A to, co při svém hledání nacházím, vnímám jako zázrak. 


V některém minulém životě jsem snad byla hledačka pokladů. V tomto životě se zaměřuji na poklady, které máme my lidé uvnitř sebe. Nejúžasnější na tom všem je, že každý jednotlivý klenot je naprosto jedinečný. Pokud někdy uvidíte ženu, která okouzleně zírá na jeden červený tulipán v poli žlutých tulipánů, nebo na jediné jablko rostoucí na stromě, budu to nejspíš já :-)

Smyslem mého života je pochopit. Darem mé duše je soucit. Dlouho jsem hledala, jak tento dar uchopit. Myslela jsem, že to znamená být na ostatní hodná, vše jim dovolit, tolerovat. Soucit však není víc ani míň než síla, která pohání duši zprostředkovat úlevu od utrpení. A klíčové je slovo zprostředkování. Soucit nevychází z nás, ale skrze nás.

To, co vám mohu předat je možnost najít, co ještě nevidíte. Pochopit, dát smysl a uvidět život. Ne jako cestu plnou překážek, ale prostor plný možností. Pokud někde stojíte a nevíte, jak dál - otevřu vám prostor. 

Nabízím pomoc, a to ve formě p.o.moci ( jsem Prostředník, který vám otevírá dveře k Osobní MOCi a síle).

Jsem Panna s duší Střelce, životní číslo 8. 

Human desing definuje můj inkarnační kříž jako kombinaci emocionální otevřenosti, introspekce a hlubokého pochopení, efektivity a komunikace, a určité schopnosti najít nejvhodnější zdroje pro nejvyšší dobro společnosti.

Osobností profil odpovídá typu INFJ a pokud znáte význam tarotových karet, tak má osobnost je kombinací Poustevníka, Síly a Královny pentaklů. 

Jak jste nespíš pochopili, mým největším koníčkem je studium různých způsobů sebepoznání. 

Své zkušenosti bych ráda využila pro to, abyste se i vy lépe poznali a prohloubili tak svou moudrost, sebelásku a napojení na zdroj uvnitř sebe.


Objednat se můžete zde